HISTÓRIA - Blog

Vištukfest

02.07.2022

11. Medzinárodný festival dychových hudieb

Dychová hudba Nadličanka nadväzuje na 130-ročnú tradíciu dychovej hudby v obci. Na začiatku - v roku 1880 - stáli nadlický rímskokatolícky dekan Viktor Ehrengruber a Ferenc Dzsányi, kapelník z Viedne, ktorí na nadlickej fare dva roky pripravovali 14 mládencov na verejné hudobné vystúpenie. Vznikla kapela, ktorá vystupovala pri mnohých slávnostných...

Sobota 17.9.2011, Nové Mesto nad Váhom,je krásne podjesenné počasie,jarmok, na ňom dobrý burčiak,klobáska,cigánska a potom kolotoče... Ale nie o tom je tento príspevok. Hlavným cieľom je dať do pozornosti uskutočnenú súťaž autorov Slovenska. Súťaž sa koná každé dva roky a Nadličanka ale hlavne jej stály dvorný skladateľ Ing. Ivan Šmatlák opäť...