PONUKOVÝ LIST

Dychová hudba NADLIČANKA je súbor, ktorý v tomto roku oslávi 137. výročie svojho založenia a preto patrí medzi najstaršie dychové hudby na Slovensku. Jej korene siahajú až do predminulého storočia, do roku 1880. Stále sa teší veľkej popularite a záujmu divákov a poslucháčov nielen v Hornonitrianskom regióne, v Trenčianskom kraji, ale na celom Slovensku. 

Každoročné množstvo vystúpení je dôkazom, že chlapci z Nadličanky obetujú veľa času a svojho voľna na nácvik a prípravu koncertných programov. Svojský repertoár, veľké množstvo vlastných či upravených piesní dáva kapele charakteristický a nezameniteľný zvuk. Nie je súborom prahnúcim po oceneniach zo súťaží. Najväčšou odmenou pre nich je dobrý pocit z odohraných skladieb a potlesk či pochvala divákov na ich koncertných vystúpeniach. Ku každoročne sa opakujúcim koncertným miestam stále pribúdajú nové a nové mestá a obce Slovenska, kde si žiadajú práve Nadličanku. Účinkovanie v Rakúsku, Nemecku, Francúzsku, Maďarsku, Poľsku, Česku a dokonca i v Rusku si tiež zaslúži pochvalu a obdiv. 

Najčerstvejším úspechom je víťazstvo v celoštátnej súťažnej prehliadke malých dychových orchestrov, keď Nadličanka získala titul "MAJSTER SLOVENSKA 2011-2012"

Dychový súbor NADLIČANKA vydal už šesť nahrávok na magnetofónových kazetách a CD nosičoch:

  • 1995 - "Na nadlickom políčku"
  • 1999 - "Okolo Slovenska"
  • 2000 - "Dajteže mi mrcha ženy"
  • 2001 - "Zavej vetrík..."
  • 2003 - "Najkrajší kvet"
  • 2010 - "V tej našej dedinke..."

Tieto nahrávky sú veľmi dobrým prierezom ich práce a tvorby. Živé vystúpenia Nadličanky sú dôkazom o vrelom vzťahu všetkých členov kapely k hudbe a o chuti rozdávať prostredníctvom piesní radosť a dobrú náladu.
Dnes vystupuje kapela v zostave 12 muzikantov a spevácka štvorica Vierka Pauličková, Vierka Bakytová, Jozef Mičko a Július Paulička, ktorý je zároveň aj jej kapelníkom.
Neváhajte a zažite vystúpenie Nadličanky, Váš deň bude hneď krajší.

Kontaktná adresa:

Július Paulička
956 32 Nadlice 237
tel.: +421 905 596 912
julo.p@stonline.sk