KONCERTY

24.júl 2022                   17.00

Miesto konania: Topoľčany - Nám. M. R. Štefánika

Topoľčany  

20. august 2022          18.00

Miesto konania: Nadlice - Maringotka

Súťaž vo varení gulášu 

   

9. september 2022      15:00

Miesto konania: Turany

Dni mesta Turany