KONCERTY

9.august 2020             15.00

Miesto konania: Nadlice - futbalové ihrisko

Festival dychových hudieb  

24. december 2020     16.00

Miesto konania: Nadlice - Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie

Vianočný koncert