Vištukfest

02.07.2022

11. Medzinárodný festival dychových hudieb

PRVÁ JÚLOVÁ SOBOTA PATRÍ VO VIŠTUKU DYCHOVKÁM 

Už po jedenástykrát sa priaznivci dobrej dychovej hudby môžu tešiť na VIŠTUKFEST, ktorý sa uskutoční v sobotu 2. júla 2022. Na úvod programu sa poslucháči spolu s moderátorom Lubenkom Tahotným dozvedia, aký vplyv na zdravie má hra na dychovom nástroji. Tradícia pozývať detský či mládežnícky orchester ostala naplnená aj tohto roku. Po sprievodnom programe sa pod pódiom rozozvučia tóny Dychového orchestra Nitra pri ZUŠ J. Rosinského. Po prvýkrát bude hosťom festivalu kapela z východu Slovenska - malá dychová hudba NOVÁČANKA. O tom, že pri Partizánskom má dychovka tradíciu, Vás príde presvedčiť 142. ročná NADLIČANKA. Punc medzinárodnosti Vištukfestu tohto roku potvrdia dve zahraničné kapely. Najprv Pilíšska kapela z maďarských Pilišských vrchov a Mistříňanka, jedna z najznámejších dychových hudieb nielen na Morave. Festival sa uskutoční v peknom prostredí futbalového ihriska vo Vištuku a z verejných zdrojov ho podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner podujatia. 

Finančne prispeli Obec Vištuk, DH Vištučanka, Bratislavský samosprávny kraj, ZDHS, Rodinná farma Vištuk. Mediálni partneri: MOS Modra, RTVS, Rádio Regina Západ, Rádio Dychovka, PMP tlačiareň, Dechovka, to je naše!, Modranské zvesti, RegionPress, Pezinské kultúrne centrum, Kultúrne centrum Modra. Partneri: Firma BEATA - Ing. Jozef Hrbatý, Vinárstvo Hanúsek, Cyprián Macák, CLARINA SK, Pohostinstvo Mizera, Marian Loj - MM AUDIO.