Autorská súťaž 2011

17.09.2011

Sobota 17.9.2011, Nové Mesto nad Váhom,je krásne podjesenné počasie,jarmok, na ňom dobrý burčiak,klobáska,cigánska a potom kolotoče... Ale nie o tom je tento príspevok. Hlavným cieľom je dať do pozornosti uskutočnenú súťaž autorov Slovenska. Súťaž sa koná každé dva roky a Nadličanka ale hlavne jej stály dvorný skladateľ Ing. Ivan Šmatlák opäť prispel svojimi skladbami do súťažného repertoáru. Stalo sa malou tradíciou, a niet sa ani čomu čudovať, že jeho skladby sa páčia natoľko, že bez ocenenia neodchádza ani z jedného ročníka. Jeho súťažná skladba V tom Pukanci získala ocenenie poroty za najlepšie aranžmá. Všetky súťažné skladby prezentovali speváci Nadličanky - Viera Bakytová a Július Paulička v sprievode DH Maguranka. Dovoľte aj mne touto formou zagratulovať k úspechu a popriať veľa ďalších v budúcnosti.