Dychová hudba Nadličanka, Nadlice - 130. výročie vzniku

27.10.2017


Dychová hudba Nadličanka nadväzuje na 130-ročnú tradíciu dychovej hudby v obci. Na začiatku - v roku 1880 - stáli nadlický rímskokatolícky dekan Viktor Ehrengruber a Ferenc Dzsányi, kapelník z Viedne, ktorí na nadlickej fare dva roky pripravovali 14 mládencov na verejné hudobné vystúpenie. Vznikla kapela, ktorá vystupovala pri mnohých slávnostných i pietnych udalostiach. Podľa záznamov ich poznali nielen na okolitom Ponitrí. V roku 1905 koncertovali v známom pútnickom mieste Mariazell v Rakúsku. Po takmer úplnom zániku bohatej tradície na prelome storočí kapelu v roku 1924 oživil učiteľ a riaditeľ školy Rudolf Kardoš s 12 muzikantmi. Nástroje si kúpili za svoje úspory, rôzne pôžičky a aj vďaka zbierkam v Nadliciach a okolitých obciach. V novodobej povojnovej ére nadlickej dychovky (začiatkom 50. rokov) mala vyše 40 členov. V súčasnosti sa Nadličanka v hornonitrianskom regióne, v Trenčianskom kraji teší veľkej popularite a záujmu divákov a poslucháčov. Vystupuje na kultúrnych a spoločenských podujatiach v obci, okolí i po celom Slovensku (Svit, Trenčín, Trenčianske Teplice, Piešťany, Nové Mesto nad Váhom, Nitra, Bratislava, Bardejov atď.). Koncertovala vo viacerých európskych štátoch (Rakúsko, Nemecko, Francúzsko, Maďarsko, Poľsko, Česko), ale aj v Rusku. Zúčastňuje sa na súťažiach a prehliadkach dychovej hudby, na ktorých získala a získava kolektívne aj individuálne ocenenia. V roku 1997 sa na celoštátnej súťaži v Lednických Rovniach umiestnila v zlatom pásme s pochvalou, získala diplom za najlepšiu dramaturgiu a diplom za najlepší výkon speváckej skupiny. V tom istom roku nahrala pre Slovenskú televíziu 40-minútovú reláciu Zahrajte mi takúto. V máji 1998 na medzinárodnej súťaži Zlatá křídlovka v Hodoníne obsadila 4. miesto a dostala cenu za najlepší spevácky výkon, v roku 2004 na tejto súťaži získala 2. miesto. Vo februári 2006 sa kapela zúčastnila na nahrávke relácie Kapela, hraj v Slovenskom rozhlase. Nahráva tiež na MC a CD nosiče (Na nadlickom políčku, 1995, Okolo Slovenska, 1999, Dajteže mi mrcha ženy, 2000, Zavej, vetrík..., 2001, Najkrajší kvet, 2003). Dnešným kapelníkom Nadličanky je Július Paulička. V roku 2000 jej generálny riaditeľ Národného osvetového centra udelil Medailu D. G. Licharda.u.