PRÍBEH NAŠEJ KAPELY

Nadličanka má sídlo v obci Nadlice, ktoré ležia medzi Topoľčanmi a Partizánskym. Obec má 640 obyvateľov a v tejto obci sa narodil aj známy hudobný skladateľ, pedagóg a činovník v oblasti vážnej hudby - Dezider Kardoš. Jeho otec - riaditeľ hudobnej školy a organista Rudolf Kardoš - bol aj kapelníkom Nadlickej dychovej hudby medzi dvoma svetovými vojnami. To sme však už preskočili obdobie, kedy dychová kapela v Nadliciach vznikla. Bolo to v roku 1880, teda hudba tu existuje už 140 rokov.

Prvú kapelu založil správca nadlickej fary pán Viktor Ehrengruber, zabezpečil im z Viedne vojenského kapelníka Ferenza Dzsányiho, ktorý učil štrnástich mladých chlapcov na miestnej fare základom hry na dychové nástroje. Po dvoch rokoch intenzívneho nacvičovania mali svoje prvé vystúpenie. Potom hrávali často v širokom okolí od Novák až po juh okresu, a taktiež chodili hrávať na púte do rakúskeho Mariazellu - a predstavte si, že vtedy tam išli vyše 300 km pešo! Niekedy im to tam i späť trvalo aj dva týždne.

Dychová hudba hrávala všade, kde to bolo potrebné až do vypuknutia 1. svetovej vojny. Po ťažkých vojnových časoch opäť obnovili svoju činnosť v roku 1924 pod vedením spomínaného Rudolfa Kardoša, neskôr viedol kapelu Rudolf Hrapko a Michal Poštrk. 

Po 2.svetovej vojne v roku 1949 mala dychová hudba v Nadliciach už 20 členov, postupne ju viedli Eduard Poštrk, Ernest Mikula, Štefan Matuňák a od roku 1975 Ivan Šmatlák. Dychová hudba sa zúčastňovala okresných festivalov dychových hudieb v Čermanoch, Ostraticiach a inde. Ing. Ivan Šmatlák začal v 80-tych rokoch upravovať ľudové piesne a aj komponovať pre svoju kapelu a dobré piesne píše dodnes. Postupne sa už dostávame do súčasnosti... 

V roku 1990 sa stáva Nadličanka členom ZDHS , koncertuje doma a už aj za hranicami Slovenska, napr. v Rakúsku, Poľsku, Česku, Nemecku i vo Francúzsku. V ostatných rokoch sa môže pochváliť dychová hudba Nadličanka viacerými úspechmi. Stačí spomenúť získanie zlatého pásma a cenu za najlepší spevácky výkon na prestížnej medzinárodnej súťaži dychových hudieb - Zlatá krídlovka v Hodoníne v rokoch 1998 a 2004, na Celoslovenskej súťaži v Lednických Rovniach získali v roku 2003 Zlaté pásmo cum laude, diplom za najlepšiu dramaturgiu i za najlepší spevácky výkon. DH Nadličanka obdržala od NOC medailu Daniela Gabriela Licharda za mimoriadny prínos pre osvetu a kultúru. Koncertovali v mnohých mestách Slovenska, napr. vo Svite, na Dych Feste v Dolnej Krupej, v Bratislave, Trenčíne, Bardejove a inde. No a najväčší úspech na domácej pôde doteraz získala Nadličanka vlani, keď zvíťazila na Celoslovenskej súťaži MDH V Lednických Rovniach.

Dychová hudba Nadličanka doteraz nahrala už 6 nosičov. V roku 1995 sme spoločne v štúdiu v Považskej Bystrici nahrali ich prvú mag. kazetu pod názvom Na nadlickom políčku. Potom nahrali CD-čko Okolo Slovenska v roku 1999, o rok neskôr ďalšie s názvom Dajte že mi mrcha ženy pokoj, v roku 2001 CD- čko so skladbami Eduarda Čuháka pod názvom Zavej vetrík, v roku 2003 v poradí piatu nahrávku nazvali podľa valčíka autorskej dvojice Ivan Šmatlák / Ľudmila Slamková - Najkrajší kvet. Po dlhšej odmlke sa opäť prihlásili v roku 2010 nahrávkou 6. CD nosiča s názvom V tej našej dedinke. DH Nadličanka účinkovala viackrát v Slov.televízii v programe Zahrajte mi takúto, v Slov. rozhlase na verejnom koncerte Kapela hraj, účinkovali 2x vo Francúzsku v Hugenaue v rokoch 1998 a 2002, ďalej účinkovali v Rakúsku, Nemecku, Maďarsku, Poľsku, Česku a nedávno až v ďalekom Rusku. V säčasnosti vystupuje DH Nadličanka v zložení: Ivan Kováčik, Vladimír Mičko a Pavol Kúdela klarinety, Ladislav Rosa a Ivan Poštrk krídlovky, Andrej Zubaj B trubka, Pavol Andel a Peter Andel tenory, sprievodné nástroje Ivan Šmatlák, Jozef Baláž a Ján Bakyta, na tubu hrá Andrej Smolinský a bicie obsluhuje Marcel Bulík alebo Marek Skaličan . S Nadličankou spievajú Viera Bakytová a Viera Pauličková, Jozef Mičko a kapelník a spevák Július Paulička.  

  • Počiatky dychovej hudby v Nadliciach siahajú až do roku 1880.
  • V roku 1986 kapela prijala oficiálny názov NADLIČANKA.
  • V roku 1988 na okresnom festivale malých dychových orchestrov v Ostraticiach dosiahla Nadličanka dovtedy historický úspech - 2. miesto za Zedeankou.
  • V roku 1989 Nadličanka reprezentovala okres Topoľčany na oslavách v Halle v bývalej DDR.
  • Začiatkom roku 1990 Nadličanka vstúpila do združenia dychových hudieb Slovenska.