Kronika 2020

28.07.2020

Tohtoročná výročná členská schôdza sa konala 17.1.2020. Tradičný program schôdze bol obohatený hlavne o bod osláv 140. výročia dychovej hudby v Nadliciach. Odsúhlasili sme, že oslava bude v nedeľu 9.8.2020. potom sme už len dlho diskutovali, ako to čo najlepšie zorganizovať, koho pozvať atď. Popri tom sme nezabúdali poriadne si zajesť a niečím aj zapiť.

Okrúhlych narodenín sa dočkal aj Vladimír Mičko. Presne 1.2.2020 oslavoval svoju 40-ku v kruhu svojich najbližších. A aj tých najbližších bolo toľko, že sme museli byť vo veľkej sále kultúrneho domu.

Vyhrávala Nadličanka, duo M+M aj dve harmoniky. Bola to pesnička za pesničkou a tanec za tancom. Správna oslava.

8.2.2020. Aj tento rok priniesli fašiangy veľa nápaditých masiek. Už dávno sme si hovorili, že už nemáme čo nové vymyslieť. Ale každý rok zisťujeme , že dá sa. Znovu sa nás nazbierala poriadna banda a zas bolo veselo v každom dvore. Vozík sa naplnil, budeme mať čo po skúškach večerať a čím zapíjať.

22.2. 2020. Dedinskú zabíjačku si vzali pod patronát naši poľovníci zo združenia Agačina. Ráno už viselo prasiatko na trojnožke a postupne sa premenilo na všelijaké zabíjačkové dobroty. Dedinčania postupne prichádzali sa naobedovať a niečo si aj nabaliť domov. Navečer sa všetci vrátili a zaplnili náš kulturák. Pochovávanie basy začalo krátkym koncertom Nadličanky a pokračovalo obradmi, ktoré boli plné vtipných a trápnych udalostí, čo počas roka postihli nielen našu obec ale aj celú republiku, vrátane našej vlády. Po programe ešte pokračovala tanečná zábava asi do 23.00 hodiny.

O dva či tri týždne prišlo niečo nečakané vírus Korona Covid 19. Nikto nevedel, čo bude ďalej a pre istotu sa všetko naplánované zrušilo. Po pár mesiacoch, keď sa prísne nariadenia začali uvoľňovať odvážili sme sa 7.6.2020 usporiadať Sviatosť birmovania. Skrz opatrenia a rozostupy bola birmovka na Mechovičke. A malo to svoje čaro. Nadličanka tiež nechýbala.

Osmelení sme sa rozhodli 27.6.2020 pre poľovnícku zábavu na nadlickej Maringotke. Poľovníci z Agačiny pripravili kotol gulášu a kotol kapustnice. Nadličanka pripravila plný kotol pesničiek, ktoré sme vyhrávali do tanca a na počúvanie zhruba od 18.00 do 22.30 hod. Potom zábava pokračovala diskotékou. Škoda, že gulášu nebolo viac a chýbali aj sľúbené pečené špeciality.

Posmelení bezproblémovým priebehom birmovky sme sa 28.6.2020 podujali aj na 1.sväté prijímanie našich detí. A znovu to všetko vyšlo podľa plánu. Aj dychovke aj pánovi farárovi aj deťom.

Škoda, že naše plánované koncerty a vystúpenia sa postupne všetky zrušili. K nášmu 140-temu výročiu budeme nastupovať na pódium bez akejkoľvek predpremiéry, aby sme si naše vystúpenie mohli niekde vyskúšať. Boh nám pomáhaj.